Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH TINGGI TAIPING

 • Mengawal selia kakitangan Mahkamah Tinggi Taiping
 • Menerima pemfailan bagi semua kes sivil dan jenayah di bawah bidangkuasa.
 • Memproses semua dokumen sivil dan jenayah.
 • Meluluskan semua deraf/ perintah bersih bagi kes-kes sivil Mahkamah Tinggi Taiping
 • Menyediakan perintah bersih bagi kes-kes jenayah selepas selesai dibicarakan.
 • Menyediakan Rekod Rayuan bagi kes jenayah yang dirayu ke Mahkamah Rayuan.
 • Mengawal selia bilik fail.
 • Meluluskan semua permohonan untuk Writ Pelaksanaan.
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Tinggi Taiping
 • Memastikan kakitangan mematuhi arahan-arahan pegwai atasan sepertimana yang diarahkan dari semasa ke semasa.
 • Memastikan pentadbiran Mahkamah berjalan lancar.
 • Memastikan prosiding kes di hadapan Yang Arif berjalan lancar.
 • Memastikan setiap keperluan Yang Arif dipenuhi.