Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

FUNGSI BAHAGIAN

UNIT PENDAFTARAN SIVIL

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Sivil
 • Meluluskan semua deraf/ perintah bersih bagi kes-kes Sivil
 • Meluluskan semua deraf/ penghakiman bersih bagi kes-kes Sivil
 • Meluluskan semua Saman Tuntutan Kecil dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret
 • Mendaftarkan pendaftaran kes-kes Sivil yang baru di bawah Kod 71, 72, 73, 74.
 • Menguruskan urusan Pelaksanaan yang dijalankan oleh Bailif Mahkamah.
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Sivil bulanan dan pada bila-bila diarahkan Pejabat Pengarah Mahkamah Negeri Perak

UNIT PENDAFTARAN JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Jenayah
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukakan saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuklah urusan jaminan bagi kes-kes tangkap
 • Mendaftar kes Saman Trafik, Saman Jabatan, Kes Kanak-Kanak dan sebagainya. Mengemaskini buku Daftar Kausa kes-kes berkenaan.
 • Menandatangani dan meluluskan sapina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan
 • Menguruskan urusan reman di bawah Sek.117 KAJ dan APD
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Jenayah bulanan dan pada bila-bila diarahkan Pejabat Pengarah Mahkamah Negeri Perak

UNIT PESURUHJAYA SUMPAH

 • Menjalankan tugasan dan perkhidmatan pesuruhjaya sumpah sepertimana ditetapkan Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018.
 • Memeriksa dan menerima akuan bersumpah dan akuan berkanun
 • Menjadi saksi kepada dokumen-dokumen yang dibenarkan undang-undang dan tertakluk kepada Surat Arahan oleh Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia bertarikh 3 November 2015
 • Menerima dan menyerahkan dokumen untuk Salinan Diakui Sah kepada Majistret.

UNIT PELAKSANAAN

 • Menjalankan lelongan awam, pelaksanaan Writ Distres, Waran Tangkap, Writ Hantar Serah dan Writ Pemilikan sepertimana perintah mahkamah yang mengarahkannya.
 • Menerima, memproses wang deposit pelaksanaan daripada peguam
 • Menyediakan Penyata Bailif dan menetapkan tarikh pelaksanaan selepas kesemua kertas cara teratur
 • Menyediakan statistik bulanan sepertimana di arahkan Pejabat Pengarah Mahkamah Negeri.
 • Mengemaskini Buku Kausa Pelaksanaan.

 

UNIT KEWANGAN

 • Menjalankan operasi Unit Hasil dan Bayaran iaitu memproses dan mengakaunkan semua jenis bayaran dan terimaan dengan betul, tepat dan sempurna.
 • Memproses terimaan hasil, deposit dan mengeluaskan resit rasmi kepada pembayar.
 • Memproses Penyata Perbankan dan memasukkan terimaan hasil ke dalam bank sebelum waktu pejabat dengan segera tanpa gagal.
 • Menyediakan dokumen Akauan Terimaan Bulanan untuk tujuan audit
 • Memproses segala bayaran tuntutan perjalanan, elaun perpindahan / pertukaran di Mahkamah Majistret Parit Buntar.
 • Memproses tuntutan bil kontrak sewa beli dan perkhidmatan lain
 • Menguruskan Panjar Wang Runcit
 • Merekodkan di dalam buku Mahkamah 4, Buku Lejar Kew28 dan Laporan Suku Tahunan.
 • Memproses bayaran balik deposit Mahkamah.

UNIT PENTADBIRAN

 • Memastikan pengurusan ruang pejabat dan peralatan pejabat dijalankan dengan teratur dan sempurna.
 • Memastikan dan meyelaras keselamatan dokumen mengikut Akta yang ditetapkan.
 • Memastikan pengurusan keselamatan pejabat dan bangunan dijalankan dengan teratur dan sempurna
 • Memastikan setiap asset / barang stor yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan, kualiti dan kuantiti yang dipesan mengikut pesanan. Barang stor yang diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat digunakan.
 • Memastikan pengurusan keselamatan pejabat dan bangunan sempurna.
 • Memantau dan menyelia tugasan kontraktor yang dilantik Pusat Tanggungjawab iaitu kontraktor pembersihan, keselamatan dan lain-lain.
 • Menerima dan merekodkan urusan surat-menyurat Majistret Mahkamah Parit Buntar sebelum diedarkan kepada pegawai dari unit yang bertanggungan.
 • Menjalankan urusan pos di Pejabat Pos.
 • Menyelia dan memantau urusan cuti rehat, cuti sakit, cuti kecemasan dan lain-lain cuti bagi kesemua warga kerja di Mahkamah Majistret Parit Buntar
 • Mengemaskini fail peribadi kakitangan dan pegawai di Mahkamah Majistret Parit Buntar.