Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

PENTADBIRAN

UNIT FASILITI

 • memastikan pengurusan ruang pejabat dan peralatan pejabat dijalankan dengan teratur dan sempurna

UNIT REKOD DAN REGISTRI

 • memastikan dan menyelaras keselamatan dokumen mengikut Akta Rahsia Rasmi ,Arahan Keselamatan dan Akta Arkib Negara.

UNIT ASET DAN STOR

 • memastikan setiap aset/barang stor yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan,kualiti dan kuantiti yang dipesan mengikut pesanan asset /barang stor yang diterima dalam keadaan baik,sempurna dan selamat digunakan.

UNIT PENGURUSAN BANGUNAN

 • memastikan kerja-kerja pembersihan persekitaran kawasan dan bangunan dalam keadaan bersih dan sempurna serta selamat diduduki.

UNIT KESELAMATAN

 • memastikan pengurusan kawalan keselamatan pejabat dan bangunan dijalankan dengan teratur dan selamat.

KEWANGAN

UNIT AKAUN DAN BAYARAN

 • Menerima Kutipan Hasil Kerajaan dan Deposit
 • Menerima dan merekod Buku Daftar Bil
 • Menyediakan Laporan Input Hasil dan Laporan Rekod Transaksi di Kaunter Bayaran
 • Menyediakan Laporan Baki Perseorangan
 • Menyediakan Dokumen bagi Pengeluaran Deposit
 • Menyediakan Baucar Jurnal
 • Menyelenggara Cek Tak Laku
 • Menyediakan Laporan Kira-Kira Wang Terkumpul (KKWT)
 • Menguruskan panjar wang runcit