Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

Mahkamah Sesyen Ipoh

SIVIL

 1. Mengendalikan Pengurusan Kes Sivil melalui sistem CMS
 2. Merekodkan Penghakiman Ingkar dan Penghakiman Persetujuan
 3. Mendengar dan melupuskan kes-kes sivil.
 4. Memberikan keputusan permohonan interlokutori dan perbicaraan penuh Menyediakan alasan penghakiman

SPRM

 1. Mengendalikan Pengurusan Kes SPRM melalui sistem CMS
 2. Mendengar dan melupuskan semua permohonan yang berkaitan serta perbicaraan penuh kes-kes SPRM.
 3. Membaca dan mempertimbangkan hujahan pihak-pihak sebelum membuat keputusan
 4. Memberikan keputusan bagi semua permohonan yang berkaitan dan juga perbicaaan penuh
 5. Menyediakan alasan penghakiman dalam tempoh 8 minggu
 6. Menyemak dan mengesahkan Nota keterangan CRT bagi tujuan pemfailan rekod rayuan
 7. Menyemak dan mengesahkan Rekod Rayuan sebelum dihantar ke Mahkamah Tinggi

JENAYAH

 1. Mengendalikan Pengurusan Kes Jenayah melalui sistem CMS
 2. Mengendalikan permohonan jamin bagi kes-kes yang boleh dijamin
 3. Mendengar dan melupuskan kes-kes jenayah dan saman jabatan jenayah
 4. Memberikan keputusan
 5. Menyediakan alasan penghakiman dalam tempoh 8 minggu
 6. Menyemak dan mengesahkan Nota keterangan CRT bagi tujuan pemfailan rekod rayuan
 7. Menyemak dan mengesahkan Rekod Rayuan sebelum dihantar ke Mahkamah Tinggi

 

UNIT PENDAFTARAN KES MAHKAMAH SESYEN 

 1. JENAYAH
  • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Jenayah.
  • Mengeluarkan Waran Menahan,Waran Geledah, dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran tangkap, Perintah, Perintah untuk memgemukakan, Saman , buku daftar dan lain-lain yang berkaitan, termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
  • Menandatangani dan meluluskan sapina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
  • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Sesyen Jenayah Perak.
 2. SIVIL
  • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Sivil.
  • Meluluskan semua deraf/perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Sesyen.
  • Meluluskan semua deraf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Sesyen.
  • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Sesyen.
  • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Sesyen Sivil yang baru.
  • Mendengar kes untuk Pengurusan Kes kali pertama bagi Mahkamah Sesyen Sivil dan Mahkamah Majistret Sivil (kes kemalangan) seperti Arahan Hakim Penyelia Sivil Perak.
  • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Sesyen Sivil Perak.

KORONER

 1. Menerima, menyemak dan mempertimbangkan fail-fail laporan mati mengejut
 2. Membuat verdict sama ada perlu menjalankan prosiding siasatan kematian (inkues) atau tidak
 3. Mendengar prosiding inkues dan membuat verdict/keputusan sebab-sebab kematian.
 4. Melihat dan memeriksa tubuh mayat yang meninggal dalam tahanan dan menyediakan catatan/minit

 

Mahkamah Sesyen Ipoh

SIVIL

 1. Mengendalikan Pengurusan Kes Sivil melalui sistem Ereview dan CMS
 2. Merekodkan Penghakiman Ingkar dan Penghakiman Persetujuan
 3. Mendengar dan melupuskan kes-kes sivil.
 4. Memberikan keputusan permohonan interlokutori dan perbicaraan penuh
 5. Menyediakan alasan penghakiman

JENAYAH

 1. Mengendalikan Pengurusan Kes Jenayah melalui sistem CMS
 2. Mengendalikan permohonan jamin bagi kes-kes yang boleh dijamin
 3. Mendengar dan melupuskan kes-kes jenayah dan saman jabatan jenayah
 4. Memberikan keputusan
 5. Menyediakan alasan penghakiman dalam tempoh 8 minggu
 6. Menyemak dan mengesahkan Nota keterangan CRT bagi tujuan pemfailan rekod rayuan
 7. Menyemak dan mengesahkan Rekod Rayuan sebelum dihantar ke Mahkamah Tinggi
 8. Mendengar kes-kes permohonan reman dan juga permohonan jenayah/pelbagai

TRAFIK/ SAMAN JABATAN

 1. Mengendalikan Pengurusan Kes Jenayah melalui sistem CMS
 2. Mengendalikan permohonan jamin bagi kes-kes yang boleh dijamin
 3. Mendengar dan melupuskan kes-kes jenayah dan saman jabatan jenayah
 4. Memberikan keputusan
 5. Menyediakan alasan penghakiman dalam tempoh 8 minggu
 6. Menyemak dan mengesahkan Nota keterangan CRT bagi tujuan pemfailan rekod rayuan
 7. Menyemak dan mengesahkan Rekod Rayuan sebelum dihantar ke Mahkamah Tinggi
 8. Mendengar kes-kes permohonan reman dan juga permohonan jenayah/pelbagai

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

 1. Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil.
 2. Meluluskan semua deraf/perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
 3. Meluluskan semua deraf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
 4. Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret.
 5. Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baru.
 6. Menguruskan penyediaan statistiK-statistik Mahkamah Majistret Sivil Perak.

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

 1. Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Jenayah.
 2. Mengeluarkan Waran Menahan,Waran Geledah, dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran tangkap, Perintah, Perintah untuk memgemukakan, Saman , buku daftar dan lain-lain yang berkaitan, termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 3. Menandatangani dan meluluskan sapina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
 4. Menguruskan Jadual Bertugas Majistret Perak bagi urusan reman di bawah Sek.117 KAJ, Sek. 259 KAJ, Sek. 334 KAJ dan APD.
 5. Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Majistret Jenayah Perak.